DHL Supply Chain (Finland) Oy on valittu Finnair Tekniikan kumppaniksi hoitamaan yrityksen varastopalveluita. Yhteistyö alkaa kevään aikana, kuitenkin viimeistään kesäkuussa 2022, jolloin vastuu palveluista siirtyy Finnairin nykyiseltä yhteistyökumppanilta DHL Supply Chainille. Liikkeenluovutuksen yhteydessä DHL:n palvelukseen siirtyy vanhoina työntekijöinä noin 40 henkilöä.

DHL Supply Chain tulee huolehtimaan Finnairin Tekniikan varastopalveluissa varaosien ja huollossa tarvittavien materiaalien käsittelystä, varastoinnista ja pakkaamisesta esimerkiksi ulkoasemille raskashuoltoa varten. Sopimukseen DHL:n kanssa kuuluu myös lentokonehuollosta aiheutuvista erityisjätteistä huolehtiminen sekä palveluun liittyvät tukitoiminnot.

DHL Supply Chainilla on monivuotinen kokemus ja osaaminen vastaavista liikkeenluovutushankkeista. Kyky kehittää toimintaa ja tuoda kustannushyötyjä asiakkaille perustuu mm. selkeisiin prosesseihin ja kehityssuunnitelmiin, kansainvälisesti standardoituun johtamisjärjestelmään sekä sitoutumiseen kestäviin ja ympäristöystävällisiin arvoihin.

”Varastopalveluiden toimivuus ja varaosien saatavuus on kriittisen tärkeää lentokonehuollossa. Samanaikaisesti meille on tärkeää kehittää toimintaa jatkuvasti toimintaympäristön muuttuessa. DHL Supply Chain on meille kumppani, joka tarjoaa lisäarvoa vahvalla ja globaalilla logistiikka-alan osaamisellaan”, sanoo Tony Veevo, logistiikasta ja sen tukitoiminnoista vastaava päällikkö Finnairin Tekniikassa.

”Olemme ylpeitä päästessämme tekemään yhteistyötä Finnairin kaltaisen toimijan kanssa. DHL Supply Chain tuo Finnairin Tekniikan käyttöön sopimuslogistiikka-alan globaalisti parhaita työkaluja ja toimintamalleja. Turvallisuus, henkilöstö, laatu ja vastuullisuus ovat yrityskulttuurimme keskeisiä osia, ja niillä voimme tuoda Finnairille lisäarvoa, kehitystä ja luotettavuutta kumppanuuteemme. On ilo päästä osaksi Finnairin sinivalkoista menestystarinaa”, sanoo Antti Saarinen, DHL Supply Chain Suomen maajohtaja.

Yhteystiedot

(Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@dhl.com)

Ilkka Marja-aho

Ilkka Marja-aho

myyntijohtaja
puh. 050 346 3422