Laatu ja turvallisuus

Yhteiskuntavastuu sekä laatu, ympäristö ja turvallisuus ovat DHL Supply Chainin keskeisiä arvoja. Haluamme olla eettisesti ja sosiaalisesti vastuullinen sekä hyvä yrityskansalainen.

Yhteiskuntavastuu

Yritysvastuu on kiinteä osa yritysstrategiaamme. Mottomme “Living Responsibility” mukaisesti keskitymme ympäristönsuojeluun (GoGreen), katastrofiapuun (GoHelp) sekä koulutukseen (GoTeach) ja tuemme työntekijöidemme vapaaehtoistoimintaa (Global Volunteer Day, Living Responsibility Fund). Lue lisää yritysvastuusta kansainväliseltä sivustoltamme.

Laatu

Haluamme olla asiakaskeskeinen sekä ymmärtää ja ylittää asiakkaidemme vaatimukset ja odotukset soveltamalla standardoituja ja tehokkaita prosesseja kaikissa toiminnoissamme ja toimipisteissämme. Lue lisää laatupolitiikastamme Ladattava Materiaali-osiosta.

Ympäristö ja energia

Olemme sitoutuneet vähentämään ympäristövaikutuksia ja torjumaan saasteita kaikessa toiminnassamme ottamalla käyttöön tehokkaan ympäristö- ja energiajärjestelmän parantaaksemme jatkuvasti suorituskykyämme sekä noudattaaksemme kaikkia meihin sovellettavia laki- ja muita vaatimuksia. Lue lisää ympäristöohjelmastamme Ladattava Materiaali-osiosta.

Turvallisuus

Työterveys ja –turvallisuus ovat erittäin oleellinen ja merkityksellinen asia turvallisuuden, terveyden, henkisen jaksamisen ja toiminnan tuloksellisuuden kannalta. DHL Supply Chain on asettanut työterveyden ja -turvallisuuden yhdeksi strategian kulmakiveksi ja tärkeimmäksi prioriteetiksi. Lue lisää turvallisuuden lähestymistavastamme Ladattava Materiaali-osiosta.